ZNAČAJNE GODIŠNJICE     Pedagoški čas-koncert "Značajne godišnjice" nastao je spontano, sredinom 2013.godine, kada je koleginica Milena Pejić, prof.klavira, koja je u tom periodu u svom repertoaru imala "Novelete" F.Pulanka, predložila da se obeleži godišnjica Pulankove smrti izvođenjem njegovih kompozicija. Ubrzo potom, toj ideji pridružile su se kolege Sonja Stojiljković, prof.violine, Vitomir Mitić, prof.klarineta i profesori klavira Bojana Palić i Dragoljub Jovanović. Bojana Palić je koncepciju događaja dopunila predlogom da se publici predstavi i stvaralačka ličnost kompozitora: kroz kratke muzičke fragmente najpoznatijih dela slušaoci bi saznali više o muzičkom jeziku i stilu stvaraoca.Svaki učesnik bi izneo neki značajan biografski podatak o autoru i o kompoziciji koju izvodi, o njenim karakteristikama, o pripadnosti određenom periodu stvaranja, o inspiraciji i o svojoj ideji i koncepciji vezanoj za interpretaciju, o tehničkim i umetničkim zahtevima.

    Tako osmišljen program zahtevao je voditelja i kordinatora.Podršku smo dobili od kolege Dalibora Markovića, prof.teorijskih predmeta koji je po našim zamislima kreirao video prezentaciju i osmislio video spotove za odabrane muzičke odeljke. Poštujući tok ove pedagoško-koncertne aktivnosti, uz laptop, zvučnike i platno, predstavio bi publici odabran sadržaj.

    Celina je bila zaokružena I to je bio trenutak nastanka aktivnosti koju i danas izvodimo u istoj formi: "Značajne godišnjice".Prve Godišnjice realizovali smo 2014.godine, obeležavajući 115 godina od rođenja kompozitora u programu "Jedno popodne za Fransisom Pulankom".

    Prilikom realizovanja Popodneva, dobili smo mnogo pozitivnih kritika i komentara i već u sledećoj sezoni, priključio se znatan broj kolega koji su svojim realizacijama obogatili ovu zamisao i koji su ostali verni tematici Godišnjica i aktivni su učesnici ovog programa iz godine u godinu: Anita Ferlež-Eraković, prof. solo pevanja, Ljiljana Kitić, prof.violine, Evica Radevska, prof.horne, profesori klavira Elena Denčić, Jovana Mladenović, Ksenija Vukić, Milica Marković i Petar Mladenović i orkestar SMŠ Niš pod dirigentskom palicom prof.Vladana Karadžova.

    U sali Muzičke škole-Niš, do sada smo realizovali četiri pedagoška časa-koncerta sa temama koje obeležavaju aktuelne značajne godišnjice kompozitora. Posle "Jednog popodneva sa Fransisom Pulankom"(2014),usledili su "Ljadov,Grečanjinov, Milojevic"(2015),"Sibelius i Skriabin"(2015) i "Od stila do stila-D.Skarlati, Grečanjinov, Granados, Reger, Glier, de Falja i Prokofiev"(2016).

    "Značajne godišnjice" su, po redosledu, prva koncertna aktivnost profesora u toku školske godine. Ovaj pedagoški čas-koncert održava se svake godine, sredinom decembra.Deo iz repertoara Godišnjica 3, bio je izveden na prvom koncertu profesora u inostranstvu.Bojana Palić, prof.klavira