XVI Međunarodno Takmičenje Mladih Pijanistaimg
Članovi žirija 16. Medjunarodnog takmičenja Mladih pijanista Niš:

- Boris Kraljević – Singapur
- Olga Cinkoburova – Umetnička Akademija Split
- Miloš Mihajlović- Fakultet muzičke umetnosti Beograd
- Vesela Taneva-Mš Plovdiv, Bugarska
- Greta Šećerkadić-Ganović- Muzička škola Sarajevo
- Radojka Ivanović- MŠ ,,Kosta Manojlović" Zemun
- Dragomir Bratić- MŠ ,,Davorin Jenko" Beograd