Prijava učenika za polaganje prijemnog ispita za upis u škole za učenike sa posebnim sposobnostima za školsku 2020/2021

Prijava se obavlja elektronskim putem, putem veb prijave, koja se nalazi na adresi:

https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/
img
img