Obaveštenje o radu i organizaciji obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu