ORKESTAR SREDNJE I NIŽE
MUZIČKE ŠKOLE

Veliki orkestar Muzičke škole Niš je ansambl koji postoji maltene onoliko koliko postoji i sama Muzička škola u Nišu. Uglavnom funkcioniše kroz dva zasebna segmenta, gudački i duvački ansambl, ali kada god se steknu uslovi, ova dva zasebna ansambla se spajaju u veliku đačku filharmoniju. Veliki broj vrsnih pedagoga učestvuje u radu ovog ansambla, od kojih izdvajamo: Dobrosav Mladenović, Radojica Milosavljević, Milorad Veljković – Špaja, Ivan Jelić, Dejan Savić, Stanko Redžić, Ljubiša Radisavljević, Ivana Mirović i u poslednjoj deceniji Vladan Karadžov. Aktivni je učesnik svih velikih koncerata u organizaciji Muzičke škole Niš, kao i drugih gradskih subjekata. Učesnik je i brojnih prekograničnih projekata od kojih izdvajamo projekte sa Bugarskom i Francuskom. Orkestar redovno učestvuje na republičkim takmičenjima i ostvaruje zapažene rezultate, od kojih izdvajamo II-I nagradu 2015 godine. Orkestar Muzičke škole Niš je pravi rasadnik mladih muzičkih talenata od kojih su mnogi danas postali veliki umetnici i solisti rasejani po Srbiji, Evropi i celom svetu.

HOR MLADIH
"RADOJICA MILOSAVLJEVIĆ"

Osnovan je krajem oktobra 1969. godine pod nazivom Hor mladih "Dr Vojislav Vučković" i od osnivanja ga sačinjavaju učenici naše škole. Pod umetničkim rukovodstom maestra Radojice Milosavljevića hor mladih je dobitnik mnogobrojnih priznanja i nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Posebno izdvajamo:

 • • 1971.god. Zlatnu plaketu na Mladinskom pevskom festivalu u Celju
 • • 1972.god. I mesto i specijalno priznanje žirija na evropskom takmičenju omladinskih horova u Nerpeltu (Belgija)
 • • 1973.god. I nagradu na XVI Muzičkoj smotri dece i omladine u Varaždinu
 • • 1974.god. I mesto na Republičkom takmičenju horova muzičkih škola u Beogradu
 • • 1976.god. II mesto na Međunarodnom takmičenju u Varni (Bugarska)
 • • 1976.god. I mesto na radiofonskom takmičenju Evropske radio unije BBC «Let the People Sing»
 • • 1976.god. I mesto na radiofonskom takmičenju amaterskih horova Jugoslavije
 • • 1976.god. I mesto u nadpevavanju na "Mokranjčevim danima" u Negotinu
 • • 1978.god. I mesto i apsolutni pobednik na "Jugoslovenskim horskim svečanostima" u Nišu
 • • 1979.god. nastup na "Dubrovačkim letnjim igrama"
 • • 1983.god. I mesto na "Mokranjčevim danima"
 • • 1991.god. Vukova nagrada

Pored velikih uspeha u Nišu i Negotinu beležimo i brojne nastupe na Nimus-u, Bemus-u i drugim prestižnim muzičkim festivalima i horskim takmičenjima kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Veliku prazninu koja je nastala smrću velikog maestra Radojice pokušavali su da popune brojni dirigenti i horovođe od kojih izdvajamo: Draganu Veličković, Miljana Mihajlovića, Dalibora Markovića, mr Ivanu Mirović i na kraju od školske 2009/10 Hor mladih preuzima Vladan Karadžov koji za nekoliko godina ostvaruje značajne nastupe i nagrade na brojnim takmičenjima i smotrama horova u zemlji i inostranstvu od kojih posebno ističemo:

 • • 2010.god. II mesto na takmičenju horova srednjih škola u Novom Sadu
 • • 2012.god. III mesto na Republičkom takmičenju u Zemunu
 • • 2012.god. Nagrada mladom i perspektivom ansamblu na 24 Internacionalim horskim svečanostima održanim u Nišu

U kratkom vremenskom intervalu od nekoliko godina iz naziva Muzičke škole, pa samim tim i naziva hora mladih obrisano je ime dr. Vojislava Vučkovića po kome su i škola i hor bili prepoznatljivi u zemlji i u svetu. Na inicijativu aktuelnog umetničkog rukovodioca hora, kao i aktuelnog rukovodstva škole donešena je odluka da hor ponovo dobije svoje ime, ali ne staro dr. Vojislav Vučković, već novo: Hor mladih “Radojica Milosavljević Ica” po velikom maestru koji je ovom horu doneo ogroman ugled u zemlji i svetu kao i brojna priznanja i nagrade.