XV OTVORENO TAKMIČENJE UČENIKA
TEORETSKOG ODSEKA, KLAVIR


2018.

Propozicije:

Čl. 1
Organizator takmičenja je Muzička škola Niš.

Čl. 2
Pravo učešća imaju redovni i vanredni učenici srednjih muzičkih škola i studenti akademija TO.

Čl. 3

Takmičenje se održatva u Sali Muzičke škole Niš, Prvomajska 6.

Čl. 4

Takmičenje je javno, program se izvodi napamet.

Čl. 5.
Takmičenje se odvija u sledećim kategorijama:
- I razred TO
- II razred TO
- III razred TO
- IV razred TO
- Studenti I – II godina
- Studenti III – IV godina

Čl. 6
Program:
- Učenici I i II razreda TO – dve kompozicije različitog karaktera
- Učenici III i IV razreda TO – tri kompozicije različitog karaktera
- Studenti akademija – tri kompozicije različitog karaktera

Čl. 7
Bodovanje nagrada:
- I nagrada – od 90 do 100 poena
- II nagrada – od 80 – 89,99 poena
- III nagrada – od 70 do 79,99 poena
Rezultati će biti objavljeni posle svake kategorije po završetku nastupa svakog razreda.

Čl. 8
Broj nagrada je neograničen.

Čl. 9
U slučaju da više učesnika u kategoriji dobije isti broj bodova, nagrada se dodeljuje najmlađem učesniku.

Čl. 10
Žiri može dodeliti i specijalnu nagradu za najbolje izvedeno delo.

Čl. 11
Odluka žirija je konačna i neopoziva.

Rang liste:
- Rang lista 2018.

Kotizacija:
- I , II i III razred TO 1.200 din
- IV razred i studenti 1.500 din


Ovde možete skinuti prijavu za takmičenje


Uplatu donacije izvršiti na tekući račun škole:
840-222 6760 – 44
sa naznakom – donacije za XV Takmičenje učenika TO.
U slučaju odustajanja kandidata, donacija se ne vraća.

Rok za prijavu: 08. maj 2018.godine

Prijave slati na adresu:
Muzička škola Niš,
Prvomajska 6

ili

na e-mail: direktor@muzickanis.org

Dodatne informacije:
Nataša Petrović,
rukovodilac klavirskog odseka,
069/2752359