III REGIONALNO TAKMIČENJE IZ SOLFEĐA,
TEORIJE MUZIKE I HARMONIJE


19. MAJ 2018.

Treću godinu zaredom, Muzička škola, Niš organizuje Takmičenje iz predmeta Solfeđo za OMO i SMŠ, Harmonija i Teorija muzike (OMO i SMŠ).

Cilj takmičenja je omasovljavanje takmičenja, popularizacija stručnih muzičkih predmeta kod učenika i postići što bolji uspeh kako bi se učenici blagovremeno pripremili za upis u srednju školu ili za upis na fakultete muzičke umetnosti.

Ove, 2018.godine, Takmičenje će biti održano 19.maja 2018.g.

Rok za podnošenje prijave je 4. maj 2018. godine. Prijave slati na:

e-mail:
niskisolfedjisti@gmail.com

ili

adresu:
Muzička škola Niš
Prvomajska br.6
18000 Niš

Uz overenu prijavu, kandidati dostavljaju dokaz o uplaćenoj donaciji u iznosu od 1500 dinara za OMŠ ili 2000 dinara za SMŠ, na račun : 840 – 2226760 – 44.

NAPOMENA:
Učenik se jednom prijavom može takmičiti u više disciplina.

Zadati primeri iz discipline Dvoglasno pevanje biće objavljeni na sajtu škole dve nedelje pre takmičenja. U slučaju otkazivanja učešća takmičara, donacija se ne vraća.

Za sve potrebne informacije obratiti se sekretaru takmičenja, prof Ivanu Stevanoviću, na telefon 064/2273209.


Direktor takmičenja: prof Borivoje Mladenović