IX MEĐUNARODNO TAKMIČENJE GUDAČA - NIŠ

img

18. - 25. APRIL 2019.

Direktor takmičenja
Spomenka Špirić

Organizacioni odbor:
Milena Stevanović
Biljana Jovanović
Ljiljana Kitić
Miljana Hristov
Milena Stevanović

Telefoni:
018/524-464, 527-885

Sekretar takmičenja:
Milena Stevanović, 060/662-1081

E-mail: takmicenjegudacanis@gmail.com
Facebook page: Takmičenje gudača Niš
Website: www.muzickanis.org