VIII MEĐUNARODNO TAKMIČENJE GUDAČA - NIŠ

img

20. - 27. APRIL 2017.

Direktor takmičenja
Borivoje Mladenović

Organizacioni odbor:
Milena Stevanović
Biljana Jovanović
Ljiljana Kitić

Telefoni:
018/524-464, 527-885

Sekretar takmičenja:
Milena Stevanović, 060/662-1081

E-mail: takmicenjegudacanis@gmail.com
Facebook page: Takmičenje gudača Niš
Website: www.muzickanis.org

ČLANOVI ŽIRIJA: / JURY MEMBERS:

STEFAN POPOV, violončelo, London, Velika Britanija (Guildhall School of Music and Drama)
MARIO IVELJA, kontrabas, Zagreb, Hrvatska (Muzička Akademija Zagreb)
ALEKSANDAR MILOŠEV, viola, Zagreb, Hrvatska (Muzička Akademija Zagreb)
BENJAMIN ZIERVOGEL, violina, Klagenfurt, Austrija/ Ljubljana, Slovenija (Simfonijski orkestar RTV Slovenija)
GORDANA MATIJEVIĆ NEDELJKOVIĆ, violina Beograd, Srbija (Fakultet muzičke umetnosti Beograd)
SLOBODAN GERIĆ, kontrabas, Beograd, Srbija (Fakultet muzičke umetnosti Beograd)
DRAGAN ĐORĐEVIĆ, violončelo, Beograd, Srbija (Fakultet muzičke umetnosti Beograd)
DRAGUTIN MLADENOVIĆ, violina, Beograd, Srbija (Škola za muzičke talente Ćuprija)
BILJANA JOVANOVIĆ, viola, Niš, Srbija (Muzička škola Niš)
LJILJANA KITIĆ, violina, Niš, Srbija (Muzička škola Niš)
MILENA STEVANOVIĆ, violina, Niš, Srbija (Muzička škola Niš)