DOBRODOŠLI NA SAJT MUZIČKE ŠKOLE NIŠ

Iako postoje podaci da je dvadesetih godina prošlog veka postojala Muzička škola u Nišu, za godinu osnivanja današnje škole uzima se 1947. godina.

U školi danas radi preko 100 profesora koji predaju na 5 odseka. Učenici škole postižu zapažene rezultate kako na domaćim tako i na inostranim takmičenjima.

Zahvaljujući brojnim priznanjima i velikom angažovanju za više od 60 godina rada, škola se ubraja u vodeće tog tipa u zemlji. Škola sa ponosom ističe da su brojne poznate ličnosti završile upravo Muzičku školu u Nišu. Danas su to poznati muzičari, pedagozi, pevači, kompozitori.
"Muzika izražava sve ono šte se ne može izraziti rečima, a ne sme ostati neizrečeno."
Viktor Igo

Šta je nasilje?